2014 - Niet doof voor Rumonge2013 - viva CASA COSMA!2012 - Talent verdient kansen2011 - Abana Rwanda2010 - Hola Amigos2009 - Smile Simalia2008 - Bora Shabunda2007 - Chapeau Vietnam2006 - Safari van Omari2005 - Jambo
home
sensibilisatie educatie
multimedia
animatie
zuidreis

Sensibilisatie en Educatie

Aarzel niet om contact op te nemen indien er problemen zijn bij het downloaden van de bestanden.
Hieronder vind je alles rond sensibilisatie en educatie om jouw campagne SMILE SIMALIA verder naar eigen wens uit te werken.

1. Affiche, folders en PowerPoints

De affiche en de folders van de campagne kan je voor eigen gebruik in klein of groot formaat downloaden. Ook de teksten (zonder afbeelding) kan je hier vinden voor verwerking.
Affiche in kleine resolutie.JPG
Affiche in kleine resolutie_thumb.JPG

Hier vind je de teksten in Word:
teksten grote folder 2009, nederlandstalig.doc
teksten kinderfolder 2009, nederlandstalig.doc

Ook de PowerPoints zoals getoond en gebruikt op de Startdag kan je volledig naar eigen wens verwerken voor jouw doelgroep of collega’s. Wil je enkel de sjabloon, kijk dan bij multimedia waar je een eenvoudige instapbare basisversie vindt.
De eerste PowerPoint bevat ook de terugblik op de Zuidactie 2008 zoals je die op de Startdag zag.
PP Startdag 1, inleiding.ppt
PP Startdag 2, spreker.ppt
PP Startdag 3, laatste deel.ppt
SJABLONEN POWERPOINT.ppt

2. Algemene informatie bij de campagne

India, de Millenniumdoelstellingen, basisonderwijs en kinderarbeid

De informatie (met ook de erg interessante India-kaart die toont waar Simalia te situeren is) van deze bundel, kan je hier voor eigen verwerking downloaden.
India.doc
Geografisch, situering.doc
De MDs.doc
Basisonderwijs en ontw.doc
Kinderarbeid in ontw landen.doc

Daarnaast nog enkele afbeeldingen in jpeg uit deze bundel: de Indiase kasten, wereldkaart kinderen naar school, wereldkaart meisjes naar school, de vicieuze cirkel die kinderarbeid in stand houdt en het meisje dat zich afvraagt of we nu naar school moeten of mogen.
kasten.jpg
md2 grafiek a.jpg
md2 grafiek b.jpg
nood aan basisonderwijs.jpg
onderwijs recht of plicht.jpg

Achtergrond bij het concrete project, getuigenissen uit Simalia en het bouwplan van de basisschool

De getuigenissen die in deze bundel zitten, vind je hieronder:
Lakhan, getuigenis over huiswerk maken.doc
Laxmi, getuigenis van een meisje.doc
Mahendra, getuigenis van een jongen.doc
Radju, getuigenis uit de steengroeve.doc
Ranjit, getuigenis van het schoolhoofd.doc
Suraj, getuigenis van een vader.doc
William, getuigenis uit het Noorden.doc

Het bouwplan voor de school kan je hieronder downloaden:
bouwplan basisschool Simalia.jpg

Educatieve materialen, multimedia, koffers en workshops bij deze campagne

Deze informatie vind je in jouw bundel en kan je zo raadplegen.

3. Kleuters

Hieronder vind je de algemene Kleuter-bundel bij de campagne.
bundel zuidactie.zip

En hier de bijlagen bij deze bundel.
bijlagen zuidactie 2009.zip
fotoreeksen 2009.zip
fotouitprints.zip
powerpointpresentaties.zip

4. Kinderen

Hieronder vind je de algemene Kinder-bundel bij de campagne.
kinderbundel.doc
spelregels ganzenbord.doc
Ganzenbordspel.pdf
Stenen brug met monnik.pdf

5. Jongeren

Hieronder vind je de lessenreeks van Anneleen Verheyen uit de Jongeren-bundel bij de campagne en het spel ‘activiteitenschema apotheose Zuidactie’ samen met het liedje Children Working voor de lessenreeks:
Lessenreeks_Smile_Simalia.doc
spel.doc
Children working.mp3.MP3

Hier vind je het beoordelingsblad bij het groepswerk van 'Recht-uit gezegd':
Beoordelingsblad_groepswerk.doc

Er is ook nog een extra lessenmap (die niet in de bundel zat) van Sascha Sierenveld (de andere lessen bezitten we niet elektronisch), die kan je hieronder downloaden:
Lessenmap_Smile_Simalia 2.docx (Office 2007)
Lessenmap_Smile_Simalia 2.doc

Het grote spel voorbereid in Tessenderlo:
ZUIDACTIE 2009 powerpoint.ppt

Tot slot is er ook nog een heel goede opdrachtenbundel van Christine Bentein (BuSO St-Idesbald te Roeselare), die kan je hieronder downloaden:
Smile Simalia opdrachten BuSO St-Idisbald.pdf

6. Spirituele prikkels en pastorale impulsen bij de campagne

Spirituele prikkels

Hieronder vind je de bezinningstekst, de getuigenis van Broeder Godfried, de tekst die de actie vanuit Bijbels perspectief bekijkt en tot slot de tekst die ook naar ons eigen verleden terugblikt.
bezinningstekst.doc
getuigenis Br. Godfried over inzet in en voor India.doc
spiritueletekstsimilia.doc
Die lieve opa.doc

Pastorale impulsen

Hieronder vind je het werkmodel, de bouwstenen voor een eigen viering en een uitgewerkte viering voor lager onderwijs (en de zogenaamde Nota 08-155, de PowerPoint bij deze laatste viering).
Werkmodel.doc
Bouwstenen voor een viering.doc
ieder draagt zijn steen, viering voor kinderen.doc
Nota08-155.ppt

Werken rond de Goede Week

Hier kan je een Indiaas kruisweg downloaden:
way of the cross 005.jpg
way of the cross 017.jpg
way of the cross 019.jpg
way of the cross 022.jpg
way of the cross 023.jpg
way of the cross 025.jpg
way of the cross 028.jpg
way of the cross 029.jpg
way of the cross 033.jpg
way of the cross 035.jpg
way of the cross 038.jpg
way of the cross 039.jpg
way of the cross 041.jpg

Hier kan je een verrijzenisafbeelding downloaden:
verrezen Heer.jpg

Hier kan je een Indiaas hongerdoek downloaden:
Indiaas hongerdoek.jpg

Andere Indiase christelijke afbeeldingen

Hier kan je enkele Maria-afbeeldingen, een afbeelding van de Goede Herder én een kersttafereel downloaden:
goede herder.jpg
kersttafereel.jpg
Maria afbeelding.jpg
moeder met kind 1.jpg
moeder met kind 2.jpg
moeder met kind 3.jpg

7. Evaluatie van deze Zuidactie

Evaluatieformulier

Hieronder vind je het evaluatieformulier van deze Zuidactie. Voor wie dit formulier elektronisch invult en wil terugbezorgen, volgende tips: Sla het formulier eerst bij je eigen bestanden op. Bewerk het vervolgens en stuur het dan via email naar ons emailadres. Anders loop je kans een leeg document terug te sturen en ben je alle gegevens kwijt.
Caraes evaluatieformulier campagne 2009.doc


contact:  
Google